Edukasi Muamalah
sejak Usia Dini

Buku Muamalah untuk Anak hadir guna memperkenalkan edukasi muamalah sejak dini. Topik seputar muamalah disajikan secara ringan melalui cerita bergambar yang sarat dengan hikmah.

Dapatkan ketiga serial buku Muamalah Untuk Anak.

Lihat Paket Buku

  • Memperkenalkan,
    Zaid dan Sahabat

    Dunia anak tidak lepas dari bermain dan persahabatan. Begitupula dengan Zaid. Melalui cerita keseharian mereka, Zaid dan para sahabatnya akan mengantarkan hikmah yang akan memperkaya pemahaman anak mengenai muamalah.